Fucoidan chiết xuất từ U. pinnatifida 12/04/2014 – Đăng trong: Tìm hiểu Fucoidan – Thẻ: ,

Fucoidan được chiết xuất từ tảo biển nâu đã được nghiên cứu rộng rãi trong quá khứ và dược tính của nó ngày càng được quan tâm. Nghiên cứu về fucoidan cho đến nay đã được thực hiện tại Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Úc và Hoa Kỳ sử dụng trong nước và nhập khẩu U. pinnatifida nhưng Fucoidan chưa bao giờ được chiết xuất từ U. pinnatifida trồng ở vùng biển của New Zealand. Hơn nữa có rất ít thông tin về hàm lượng Fucoidan và sản lượng của nó trong phiến lá và lá bào tử của U. pinnatifida. Những kỹ thuật được sử dụng để chiết xuất Fucoidan có tác động lớn đến hàm lượng và sản lượng của Fucoidan.

 chiết xuất fucoidan từ tảo U. pinnatifida

Các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến hàm lượng và thành phần Fucoidan như vị trí địa lý và mùa thu hoạch. Nghiên cứu trước đây cho thấy mùa xuân là mùa thu hoạch cao điểm U. pinnatifida và trong giai đoạn này xảy ra sự hình thành bào tử. Điều này tiếp theo sau đó là sự thoái hóa của phiến lá. Trong thời gian này, số lượng tối đa Fucoidan được tìm thấy (Skriptsova, Shevchenko, Zvyagintseva, và Imbs, 2009). Tuy nhiên, còn thiếu một nghiên cứu để chỉ ra rằng nếu thay đổi theo mùa trong thành phần và hàm lượng của Fucoidan được chiết xuất từ U. pinnatifida New Zealand. Ngoài ra, sự khác nhau trong hàm lượng Fucoidan trong U. pinnatifida  được thu hoạch từ những vùng địa lý khác nhau ở New Zealand cũng chưa được biết.

chiết xuất fucoidan từ tảo U. pinnatifida

Do đó trong nghiên cứu này, các khía cạnh sau của U. pinnatifida đã được nghiên cứu: (1) ảnh hưởng của ba kỹ thuật chiết xuất đến hàm lượng và thành phần Fucoidan để xem các Fucoidan khác nhau như thế nào có thể sử dụng các phương pháp chiết xuất khác nhau; (2) sự khác nhau hàng tháng của Fucoidan trong sự hình thành bào tử của U. pinnatifida để xem ảnh hưởng đến sự trưởng thành của loại tảo này có thể có trong thành phần và hàm lượng Fucoidan của nó; (3) đặc tính của các phân đoạn Fucoidan bằng cách tinh chế các Fucoidan thô sử dụng sắc ký trao đổi ion; (4) hoạt tính chống oxy hóa của Fucoidan thô và phân đoạn của nó. Với một lượng lớn nguồn tảo biển có sẵn ở New Zealand, nó quan trọng để xác định thành phần hóa học của Fucoidan có nguồn gốc từ U. pinnatifida New Zealand để xác định các đặc tính dược phẩm có lợi.

chiết xuất fucoidan từ tảo U. pinnatifida

By hoai giang

NÊN CHỌN FUCOIDAN NÀO ?

Trồng U. pinnatifida sản xuất Fucoidan »