Cách điều trị ung thư máu dòng tủy mãn tính pha tăng tốc

Cách điều trị ung thư máu Cách điều trị ung thư máu trong giai đoạn này có thể là các chất ức chế tyrosine kinase, các interferon hoặc cấy ghép tế bào gốc. Tuy nhiên, cố gắng để quay trở lại pha mãn tính, khi đó đáp ứng điều trị sẽ có nhiều tiến triển. Cách điều trị ung thư máu dòng tủy mãn tính (CML) theo: Pha tăng tốc Khi CML là ở pha…

Đọc tiếp