Trồng U. pinnatifida sản xuất Fucoidan

U. pinnatifida có một chu kỳ sống hàng năm, đặc trưng bởi giai đoạn thể bào tử và thể giao tử (Stuart, 2004). Lá bào tử từ một U. pinnatifida trưởng thành có thể sản xuất hàng triệu bào tử trôi dạt trên đại dương cho đến khi chúng dính vào một bề mặt thích hợp. Các bào tử chín sau đó nảy mầm thành các thể giao tử đực và cái, thứ sản xuất…

Đọc tiếp