Fucoidan chiết xuất từ U. pinnatifida

Fucoidan được chiết xuất từ tảo biển nâu đã được nghiên cứu rộng rãi trong quá khứ và dược tính của nó ngày càng được quan tâm. Nghiên cứu về fucoidan cho đến nay đã được thực hiện tại Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Úc và Hoa Kỳ sử dụng trong nước và nhập khẩu U. pinnatifida nhưng Fucoidan chưa bao giờ được chiết xuất từ U. pinnatifida trồng ở vùng biển của New Zealand. Hơn…

Đọc tiếp