Ung thư vú di căn có loại ?

Ung thư vú di căn xương : Xương là vị trí dễ tìm đến nhất Xương là nơi mà ung thư vú dễ di căn đến nhất, các trường hợp ung thư vú di căn xương chiếm hơn 85%. Làm phá huỷ xương hoặc dẫn đến loãng xương nghiêm trọng dẫn đến gãy xương. Các vùng chứa nhiều tuỷ thường là nơi ung thư vú di căn xương xuất hiện nhiều hơn. Các vị trí…

Đọc tiếp