Ung thư vú ở nam giới hãy cẩn thận

Không giống với ung thư vú ở phụ nữ, ung thư vú ở nam giới rất hiếm gặp, có các điểm tương đồng nhưng cũng có các điểm rất khác với ung thư vú ở phụ nữ. Dễ mắc ung thư vú ở nam giới là các đối tượng nam giới chưa lập gia đình, xuất hiện nhiều ở các nước Do thái, vì thế cũng lưu ý về vấn đề nguồn gốc, có tiền…

Đọc tiếp